Algemene Ledenvergadering

09-03-2018 17:06
Hierbij nodig ik namens het bestuur uit om deel te nemen aan de algemene ledenvergadering op vrijdag 23 maart. De vergadering wordt gehouden in de kantine van ponnyclub de Venneruiters aan de Wolvensteeg.
In de bijlage de agenda en een paar stukken voor de vergadering
Sjack Willemen, secretaris

 

Terug