Asperges (snoeien en bemesten)

16-11-2016 12:03

Snoeien en bemesten van asperges.

Actie:  In november starten van snoeien asperge loof. In laatste week december bemesten van de bedden.

Afgelopen maanden is het loof hard gaan groeien en is het zaak het loof gezond te houden, maar ook van voldoende voeding te voorzien.
Je kan de ruggen lichtjes afgraven en een matige hoeveelheid compost in de geulen tussen de ruggen aanbrengen. Dit kan ook tijdens het vroege voorjaar bovenop de aspergebedden om deze dan wat door de grond te mengen met een spitvork.
Na het afgraven strooi je nog een matige hoeveelheid samengestelde meststof (bv 40 g/m² 12-10-18 of 80 g/m² 6-7-8) Half juli nog eens bijbemesten met dezelfde hoeveelheid samengestelde meststof. De eerste dosis meststof kan ook vroeger op het jaar gegeven worden tijdens de maand maart.
Vergeet niet om toch tweejaarlijks tijdens de winter het aspergeperceel te bekalken met 100g/m².

Terug