Erelid.

15-03-2016 09:50
Beste collega-tuinders,
 
Tijdens de algemene ledenvergadering van vrijdag 11 maart is het voorstel van het bestuur aangenomen om Harrie van der Horst bij zijn afscheid als penningmeester het erelidmaatschap van onze vereniging te verlenen. Tevens is besloten dat een van de paden op ons complex zijn naam zal gaan dragen: HarrievanderHorstpad.
Harrie is een van de oprichters van onze vereniging en vanaf het allereerste begin is hij als penningmeester in het bestuur actief geweest. Welverdiend dus!!
Harrie blijft (zoals al eerder aan jullie gemaild) in het bestuur en is verantwoordelijk voor de verhuur van de tuinen en de verkoop van plant- en zaaigoed.
 
Met vriendelijke groet,
Sjack Willemen, secretaris.
Terug